post

Rahattomana oleminen ei ole mukavaa. Valitettavasti yhä useampi suomalainen on hetkellisesti rahattomana. Näihin tilanteisiin haetaan yhä enemmän lainaa, joilla paikataan siis hetkellistä rahattomuutta. Millaisia lainoja suomalaiset sitten hakevat? Heinäkuun 2018 lopussa suomalaisilla oli yhteensä 97,1 mrd. euroa asuntolainoja, kulutusluottoja 15,7 mrd. euroa sekä muita lainoja 16,8 mrd. euroa. Eniten velkaa tuottaa siis asuntolainat, joka on tietysti ymmärrettävää. Tosin kulutusluottojen määrä on jo hieman huolestuttavalla tasolla, koska näihin lainoihin ei tarvitse välttämättä lainkaan vakuuksia.

Miten välttää ylisuuret korot ja hakea edullista lainaa?

Valitettavan moni vakuudettomia lainoja hakeva kuluttaja jättää lainan kilpailuttamatta. Se on sääli. Kilpailuttamalla lainan voi säästää helposti rahaa ja aikaa. Mikä parasta lainan kilpailuttaminen on täysin ilmaista. Markkinoille onkin tullut yhä useampia lainan kilpailutuspalveluita, jotka auttavat kuluttajia löytämään edullisimman lainan eri pankkien ja rahoituslaitosten joukosta.

Näiden kilpailutuspalveluiden kautta on mahdollista tehdä hakemus netin välityksellä ja toimittaa se samalle usealle eri pankille ja rahoituslaitokselle. Rahoituslaitokset ja pankit ottavat hakemuksen vastaan ja tekevät lainatarjouksen mikäli lainanhakija on sellainen jolle voidaan myöntää lainaa.

Yleensä sellaiset hakijat joiden luottotiedot ovat menneet hylätään luottotietojen tarkistuksella. Luottotiedottomana tällaisten palveluiden käyttäminen on siis pelkkää ajanhukkaa. Luottotiedottomana ei tulisi ylipäätänsä hakea lainaa laisinkaan. Luottotiedottoman henkilön tulisi hakeutua mahdollisimman nopeasti henkilökohtaiseen velkasaneuraakseen, jossa sovitaan jäljellä olevien lainojen takaisin maksusta. Tämä tarkoittaa useasti lainaehtojen helpottamista, kuten laina-ajan pidentämistä sekä lainalyhennyksen suuruuden pienentämistä.

Sellaiset hakijat joilla on vakituinen työ sekä säännölliset tulot voivat saada lainatarjouksia useilta eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että välttämättä jokainen luotonantaja ei halua antaa tarjousta mikäli esimerkiksi kuukausittaiset tulot ovat verrattain pienet. Lainahakemuksen yhteydessä tulee myös ilmoittaa jo olemassa olevat velat ja varat. Mikäli hakijalla on jo ennestään paljon velkaa, mutta vähän varoja ei pankit tai rahoituslaitokset luonnollisestikaan haluaa antaa tarjouksia näin kovan luottoriskin omaaville kuluttajille.

Mitä tehdä jos lainaa ei saa mistään?

Asioiden ollessa jo niin huonolla tolalla, että lainan saaminen pankeilta tai luotonantajilta on mahdotonta, kannattaa kääntyä joko Takuusäätiön tai velkaneuvonnan puoleen. Takuusäätiö tarjoaa ilmaista velkaneuvontaa, pienlainoja sekä apulainaa useiden lainojen takaisin maksuun. Takuusäätiön sivuilla on myös loistavia artikkeleita, joiden avulla voi itse aloittaa oman talouden kuntoon laittamisen.

Toinen vaihtoehto on hakeutua oman kunnan velkaneuvonnan apuun. Velkaneuvonnassa autetaan hahmottamaan oman talouden menot, tulot, velat ja varat. Tämän jälkeen velkaneuvonta voi auttaa myös neuvottelemaan velkojien kanssa paremmat lainaehdot, jolloin velkojen takaisinmaksu voi olla helpompaa. Valitettavasti joissain tilanteissa ainoa vaihtoehto on hakeutua ulosottoon jos velkoja on ehtinyt kertyä sen verran paljon.

Ulosottoa kannattaa välttää viimeiseen asti

Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisimmin kysymys on rahasaatavien perinnästä. Velkojan saatavan oikeellisuus tutkitaan tuomioistuimessa ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa velkojan hakemuksesta. Tietyt julkisoikeudelliset saatavat, esimerkiksi verot ja eräät vakuutusmaksut, voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Myös rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja rikesakot, peritään ulosotossa. Lisäksi ulosottoviranomaisille kuuluu häätöjen, tuomioistuinten määräämien takavarikkojen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan että velallisen etua. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat mm. maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan ja muun omaisuuden ulosmittaus.

Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei suoriteta vapaaehtoisesti, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä.